"ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด"
Speaking Session @ BB DevCon
10 Dec 2011 09:02   [6510 views]


My first speaking session in English passed quite fine... so fine actually. Far better than I expected.

Thanks all for your kind support. RIM, Amazon, P'Xenon_art, Spin9 and P'Arm

I will update you guys more information about what I got from this event on next blog. Stay tuned.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 7, 2015, 16:05
8049 views
บันทึกการเดินทาง ครั้งหนึ่ง ณ ซานฟรานซิสโก ตอนจบ: งาน Summit และบทเรียน
Dec 5, 2011, 15:45
8000 views
Breaking Dawn Part 1
0 Comment(s)
Loading