"เวลามีค่ามากกว่าเงิน"
Speaking Session @ BB DevCon
10 Dec 2011 09:02   [7179 views]


My first speaking session in English passed quite fine... so fine actually. Far better than I expected.

Thanks all for your kind support. RIM, Amazon, P'Xenon_art, Spin9 and P'Arm

I will update you guys more information about what I got from this event on next blog. Stay tuned.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 4, 2015, 11:33
5683 views
บันทึกการเดินทาง ครั้งหนึ่ง ณ ซานฟรานซิสโก ตอน 2: เยี่ยมเยือนเพื่อนพ้อง
Feb 23, 2011, 13:10
5743 views
ข้างบนคนหรือผี?
0 Comment(s)
Loading