""โอกาส" ก็สำคัญพอกับ "อากาศ" นั่นแหละ"
Speaking Session @ BB DevCon
10 Dec 2011 09:02   [6988 views]


My first speaking session in English passed quite fine... so fine actually. Far better than I expected.

Thanks all for your kind support. RIM, Amazon, P'Xenon_art, Spin9 and P'Arm

I will update you guys more information about what I got from this event on next blog. Stay tuned.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 4, 2015, 11:33
5457 views
บันทึกการเดินทาง ครั้งหนึ่ง ณ ซานฟรานซิสโก ตอน 2: เยี่ยมเยือนเพื่อนพ้อง
Dec 7, 2015, 16:05
8656 views
บันทึกการเดินทาง ครั้งหนึ่ง ณ ซานฟรานซิสโก ตอนจบ: งาน Summit และบทเรียน
0 Comment(s)
Loading