"จงให้แล้วเจ้าจะได้รับ"
จากนี้ไปจนนิรันดร์
2 Sep 2011 13:08   [156722 views]

ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกัน

ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย

ชอบเพลงนี้จัง... :)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Jan 29, 2012, 01:18
23241 views
แอบเฟลกับ ATM Error
Aug 26, 2011, 16:50
5676 views
กล่องความทรงจำ
0 Comment(s)
Loading