"ความรักต้องไม่พยายาม"
จากนี้ไปจนนิรันดร์
2 Sep 2011 13:08   [155660 views]

ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกัน

ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย

ชอบเพลงนี้จัง... :)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 4, 2011, 18:58
6424 views
รักเท่านั้นที่จบลง
Dec 5, 2011, 15:45
8313 views
Breaking Dawn Part 1
0 Comment(s)
Loading