"Fly high but don't fly alone"
จากนี้ไปจนนิรันดร์
2 Sep 2011 13:08   [155487 views]

ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกัน

ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย

ชอบเพลงนี้จัง... :)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Nov 28, 2011, 15:03
10868 views
รักแรกพบมีอยู่จริงในนิยาย
Jan 29, 2012, 01:18
22395 views
แอบเฟลกับ ATM Error
0 Comment(s)
Loading