"You are not perfect..., that's why you are perfect."
จากนี้ไปจนนิรันดร์
2 Sep 2011 13:08   [155244 views]

ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกัน

ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย

ชอบเพลงนี้จัง... :)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 16, 2011, 13:54
13328 views
วันที่ฉันป่วย
Sep 2, 2011, 13:08
155244 views
จากนี้ไปจนนิรันดร์
0 Comment(s)
Loading