"ความตั้งใจสร้างได้ทุกอย่าง ความไม่ตั้งใจทำลายได้ทุกสิ่ง"
อีกหนึ่งเหตุธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยไม่พัฒนา
4 Mar 2011 12:26

ก็แค่อยากให้ลองพิจารณา...

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dec 25, 2010, 17:33
9754 views
เหรียญมีสองด้านเสมอ
Jun 13, 2011, 22:39
8865 views
Google +1 รอดหรือวอด?
0 Comment(s)
Loading