"ความรักต้องไม่พยายาม"
อีกหนึ่งเหตุธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยไม่พัฒนา
4 Mar 2011 12:26   [8685 views]

ก็แค่อยากให้ลองพิจารณา...

บทความที่เกี่ยวข้อง

Jul 29, 2011, 16:36
12807 views
Elop กับการล่มสลายของโนเกีย
Dec 25, 2010, 17:33
12571 views
เหรียญมีสองด้านเสมอ
0 Comment(s)
Loading