"ความตั้งใจสร้างได้ทุกอย่าง ความไม่ตั้งใจทำลายได้ทุกสิ่ง"
อีกหนึ่งเหตุธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยไม่พัฒนา
4 Mar 2011 12:26   [7840 views]

ก็แค่อยากให้ลองพิจารณา...

บทความที่เกี่ยวข้อง

May 20, 2011, 00:31
8724 views
Great App Bubble
Feb 25, 2011, 17:31
6027 views
4th Year of Forum Nokia Champion
0 Comment(s)
Loading