"จงเรียนรู้เพื่อเติบใหญ่ จงตัดสินใจเพื่อเติบโต"
NeuRoom goes Android
14 Feb 2010 04:48   [5424 views]

It's such a very long time that I introduced you my NeuRoom project (hope you guys still remember it). Although the time flied for a big while but I still use it recently in my daily life. :)


That time I selected Nokia 5800 to do the task because Symbian had the most complete Bluetooth Stack and also featured full multitasking. But now Android 2.0 have the complete-enough Bluetooth Stack so I ported it to Nexus One for experimental. And the result is...

Although it's not full-functions as original Neuroom yet but it works quite great anyway. ;)


One thing I quite impress while developing NeuRoom for Android is it's quite easy to set up Bluetooth connection in Android programming, only 10-20 lines or so (while Symbian use about 1000 lines). Impressive. ^_^

บทความที่เกี่ยวข้อง

Feb 18, 2010, 18:35
5530 views
เขียน MicroBlog เอง
Jul 30, 2010, 16:05
6614 views
ซัมซุงเวฟเครื่องนี้ใช้แล้วรวย!
0 Comment(s)
Loading