"จงเรียนรู้เพื่อเติบใหญ่ จงตัดสินใจเพื่อเติบโต"
You are not perfect
28 May 2010 19:10   [4400 views]

My Quote of the day

"You are not perfect...,

that's why you are perfect."

Luv it.

บทความที่เกี่ยวข้อง

May 20, 2010, 15:38
7304 views
Search อะไรบ้างมาเจอเว็บเรา
May 15, 2010, 20:48
6703 views
Enso Spam Flood!!
0 Comment(s)
Loading